O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27-1 ว 22-2560_5 ก.ค. 60_หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ สายงานการสอน.pdf

ว19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

o27ครูผู้ช่วย.pdf